Aan de slag met duurzaamheid en energie

Energiebesparing en het duurzaam opwekken van energie kan winst opleveren voor uw bedrijf en het milieu. Wij willen u graag stimuleren om aan de slag te gaan met de thema’s duurzaamheid en energie. Op deze pagina vindt u informatie over een aantal belangrijke onderdelen en stappen die u als ondernemer kan nemen. Hier vindt u informatie over een aantal belangrijke onderdelen en stappen die u als ondernemer kan nemen.

Meten is weten: energiescans

Meten is weten. Dat weet u als ondernemers als geen ander. Door uw verbruik in beeld te brengen wordt het mogelijk om vast te stellen waar u besparingsmaatregelen kunt nemen.

Energiescan voor MKB-ondernemers

Naast deze scan is er ook een uitgebreidere en meer specifieke energiescan voor MKB-ondernemers. Deze scan wordt gefinancierd door de Provincie Drenthe en kunt u aanvragen op de website van de provincie.

Subsidie & ondersteuning

Het nemen van maatregelen kost geld. Als ondernemer kan dat een drempel zijn om te investeren. Tegelijkertijd leveren veel investeringen op langere termijn geld op. En er zijn regelingen beschikbaar om de investering financieel mogelijk te maken. De gemeente Assen heeft zelf geen subsidieregeling voor ondernemers die duurzame maatregelen treffen. Bij de provincie Drenthe en de landelijke overheid zijn er wel subsidieregelingen.

Hieronder vindt u informatie over een aantal interessante regelingen. Een overzicht van meer subsidies vindt u op de website van 123 subsidie.

Voucher-regeling extern advies

Ik Ben Drents Ondernemer beidt een voucher-regeling aan voor het inschakelen van extern advies. Dit externe advies kunt u ook inzetten voor thema duurzaamheid. Meer informatie vindt u op de website Ik Ben Drents Ondernemer.

Investeringssubsidie

Mogelijk kunt u subsidie krijgen voor investeringen in energiebesparing. Bedrijven (en particulieren) kunnen een investeringssubsidie aanvragen voor de toepassing van duurzame energie, zoals warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Meer informatie en aanvragen kan op de website van het RVO.

Energiefonds Drenthe

Het Energiefonds Drenthe heeft meerdere soorten leningen waarmee u maatregelen om de CO2-uitstoot van uw bedrijf of organisatie te reduceren,  kunt financieren. De Energielening Drenthe is de meest praktische lening. Daarmee kunt u de aanschaf van energiebesparende en/of energie-opwekkende maatregelen financieren. U kunt een bedrag van 5.000 tot 50.000 euro financieren. Bij een looptijd van vijf jaar is de rente 1 procent. Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden op de website van Energiefonds Drenthe.

Zonnepanelen of windmolen

Wilt u een groot dak beschikbaar stellen voor zonnepanelen of een windmolen plaatsen? Hiervoor is de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie ( SDE+) beschikbaar. Meer informatie hierover vindt u op de website van het RVO.

Fiscaal voordeel

Bedrijven kunnen fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Voor investeringen in energiezuinige technieken en duurzame energie bestaat de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op. Bovendien zorgen energiezuinige investeringen voor een lagere energierekening.
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De KIA verstrekt een eenmalig belastingvoordeel op de investering in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming. Deze is van toepassing voor elke investering groter dan € 2300,00.

Klimaatbestendige subsidies

Sinds 1 maart 2021 biedt de gemeente Assen drie verschillende subsidies aan om inwoners en bedrijven te helpen hun omgeving klimaatbestendig te maken. Een subsidie voor het aanschaffen van een regenton, een subsidie voor het aanleggen van een groen dak en een subsidie voor het afkoppelen van uw regenpijp van het gemengde rioolstelsel. De subsidies zijn tot stand gekomen met behulp van Actium en de waterschappen Hunze en Aa’s, Drents Overijsselse Delta en Noorderzijlvest. Kijk hier voor alle informatie.

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb

Bedragen uw energiekosten minimaal 7 procent van uw totale omzet (energie-intensiteitseis)? Kijk dan of u in aanmerking komt voor Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief (TEK). U kunt de tegemoetkoming aanvragen vanaf 21 maart 2023 om 09.00 uur tot en met 2 oktober 2023 om 17.00 uur. De regeling geldt met terugwerkende kracht van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staan Rekenvoorbeelden energie-intensiteit TEK. Zo schat u in of u in aanmerking komt. Hier kunt u de subsidie ook aanvragen.

Projecten & ondernemersbijeenkomsten

Als ondernemer kan het interessant zijn om deel te nemen aan één van onze projecten of ondernemersbijeenkomsten over het thema energie en duurzaamheid. De bijeenkomsten worden georganiseerd in nauwe samenwerking met onze ondernemersorganisaties zoals Ondernemend Assen en Vaart in Assen (VIA). Ook is er een nauwe samenwerking met MVO-platform Assen voor Assen en onze brancheorganisaties zoals VNO-NCW & MKB Noord en de Metaalunie. Het aanbod van bijeenkomsten wordt via de beschikbare sites van deze organisaties aangekondigd.   

Koplopersproject

In de afgelopen drie jaar hebben we een Koplopersproject georganiseerd waar dertig ondernemers aan hebben deelgenomen. Het project is in Assen gestopt, op Drentse schaal zijn er nog mogelijkheden om aan te sluiten.

Waterstof tafels

In Assen organiseren we op regelmatige basis een waterstoftafel voor bedrijven. Doel is om bedrijven, instellingen en het onderwijs bij elkaar te brengen op dit nieuwe thema. Heeft u interesse in waterstof? Neem dan contact op met Gerhard Kadijk, bedrijvenprogramma Energietransitie, via g.kadijk@assen.nl of telefonisch via 14 0592.

Elektrisch vervoer en laadpalen

Wegverkeer veroorzaakt ongeveer een vijfde van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland. Een elektrische auto stoot geen broeikasgassen en stikstofdioxide uit. Daarom stimuleert de overheid elektrisch rijden. Dit staat in het Klimaatakkoord. Om de aankoop en het gebruik van elektrische auto’s te stimuleren zijn er diverse fiscale regelingen en subsidies die elektrisch rijden aantrekkelijker maken. Op rvo.nl leest u meer over de landelijke stimuleringsregelingen en belastingvoordelen.
 
Gaat u elektrische auto(‘s) aanschaffen voor uw bedrijf? Dan moet u ook laadpalen plaatsen. Landelijk zijn daar een aantal regelingen/subsidie voor. Meer daarover vindt u op de website van Laadkompas.
 
Heeft u geen eigen parkeerterrein bij uw bedrijf? Dan kunt u een openbare laadpaal aanvragen via de gemeente. Wanneer uw verzoek wordt goedgekeurd, wordt de laadpaal op een plek bij u in de straat of buurt geplaatst. Dit is op ongeveer 250 meter loopafstand van uw bedrijf. De laadpaal is voor algemeen gebruik en kan ook door andere buurtbewoners en bezoekers gebruikt worden. Meer informatie over het aanvragen van een openbare laadpaal.

Verplichtingen en de wet

Vanaf 1 juli 2019 geldt de landelijke informatieplicht energiebesparing voor bedrijven en instellingen. Valt uw bedrijf of instelling onder de energiebesparingsplicht? Dan moet u óók een rapport indienen bij het bevoegd gezag.

Energie-audit

Heeft uw bedrijf meer dan 250 medewerkers of een omzet hoger dan 50 miljoen euro en is het balanstotaal hoger dan 43 miljoen euro? Dan bent u verplicht om eens in de vier jaar een energie-audit uit te laten voeren (Artikel 8 van de European Energy Efficiency Directive). Eind 2019 moet u weer een audit laten doen.

Energiebesparende maatregelen

Heeft uw bedrijf een jaarverbruik hoger dan 50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 m3 aan gas? Dan bent u verplicht energiebesparende maatregelen te nemen die u binnen vijf jaar terug kunt verdienen.

Heeft uw bedrijf een jaarverbruik lager dan 50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 m3 aan gas? Ook dan kunt u energiebesparende maatregelen uitvoeren die winst opleveren voor uw bedrijf en het milieu. 

Label C

Op 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet uw pand niet aan de eisen, dan mag u het niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit. De gemeente treedt als handhaver op bij overtreding van de Energielabel C-verplichting.
De verplichting geldt niet:

  • Als minder dan de helft van uw gebouw in gebruik is als kantoor
  • Voor monumenten
  • Als u uw pand binnen 2 jaar niet meer als kantoor gebruikt

Meer informatie vindt u op deze pagina of op de website van RVO.