Achtergrondinformatie kinderraad en kinderburgemeester

Rol van school

  • Gedurende het schooljaar de activiteit en het proces kinderraad/ kinderburgemeester positief stimuleren onder leerlingen en ouders
  • Een vast aanspreekpunt namens de school (leerkracht) voor de terugkoppeling, het proces en communicatie
  • Eén leerling te selecteren uit groep 7 die volgend jaar naar groep 8 gaat en kinderraadslid wil worden. Ondersteuning mogelijk door Vaart Welzijn (verkiezing, extra voorlichting, enz.).
  • De leerling ruimte geeft om als kinderraadslid af en toe deel te nemen aan een activiteit (minimale inzet tijdens schooltijd, ook buiten schooltijd bijeenkomsten) en terugkoppelingen te geven in de klas
  • Promotiefilm vertonen in de groep(en) 7 om de kinderen enthousiast te maken
  • Indien mogelijk publiciteit geven aan de kinderraad/ kinderburgemeester bij ouders/ verzorgers middels nieuwsbrieven/ mailing school

Rol van het (toekomstig) kinderraadslid/ kinderburgemeester

  • Een schooljaar (groep 8) deelnemen aan activiteiten van de kinderraad/ kinderburgemeester zowel tijdens, maar vooral ook buiten schooltijd (tijdstippen nader te bepalen, passend bij leeftijd en mogelijkheden)
  • Regelmatig een terugkoppeling geven richting de eigen school/ klas
  • Regelmatig in de media komen met activiteiten, acties en bezigheden
  • Actieve houding om een positieve bijdrage te leveren voor Assen

 

Tijdsplanning

Wanneer

Wat

Waar

April Brieven naar de scholen Scholen
April/ mei Film en uitnodiging kinderen naar de scholen + vertonen in de klassen Scholen
Mei Informatieve activiteit voor kinderen die mogelijk kinderraadslid of kinderburgemeester willen worden Raadszaal gemeentehuis Assen
Juni Kinderraadleden bekend -
  Kennismakingsactiviteit toekomstige kinderraad  Raadszaal gemeentehuis Assen
12 september INSTALLATIE KINDERRAAD Raadszaal gemeentehuis Assen
Eind september  Kiezen kinderburgemeester Raadzaal gemeentehuis Assen
Oktober Installatie kinderburgemeester Raadszaal gemeentehuis Assen
  Activiteit kinderraad/ kinderburgemeester Later bepalen
November-juni Vergaderingen kinderraad/ kinderburgemeester (+/- 1x per 2 maanden) Raadszaal gemeentehuis Assen
  Terugkoppelingen scholen door kinderraadsleden (later te bepalen) Scholen
November-juni  Diverse activiteiten kinderraad en kinderburgemeester (later te bepalen) Divers
Mei 2020 Op zoek naar nieuwe kinderraadsleden 2020-2021 Scholen

Vragen

Heeft u nu al vragen? Dan kunt u contact opnemen met Bas de Leeuw van Vaart Welzijn via  b.deleeuw@vaartwelzijn.nl of 06 – 51 177978