Aanleg waterbuffer oostzijde station

Aan de oostzijde van het spoor wordt deze zomer ter hoogte van de Violenstraat langs het spoor een waterbuffer aangelegd.

Dit is een soort vijver die ervoor zorgt dat er tijdens hevige regenbuien geen wateroverlast ontstaat in het stationsgebied. Voor de aanleg van de waterbuffer is het helaas nodig enkele bomen te verwijderen. Uiteraard plaatsen we hiervoor bomen terug in het stationsgebied. Ook voorzien we de plek van natuurvriendelijke oevers en beplanting.