Nieuws

Tunnel De Maten krijgt vorm

De nieuwe tunnel ‘De Maten’ bij de Mandemaat krijgt steeds meer vorm. Als de weersomstandigheden meewerken, dan kan het verkeer rond april 2020 voor het eerst door de tunnel heen rijden.

Assen en Actium zetten in op sociale woningbouw

Afgelopen donderdag ondertekenden wethouder Karin Dekker, Marcel van Halteren van woningcorporatie Actium en Henk Oostland van Huurdersplatform MEVM de nieuwe prestatieafspraken voor 2020.

Faunapassage Europaweg Zuid in trek

Vossen, dassen, en bosmuizen maakten er al gebruik van. En ook hazen en steenmarters weten de nieuwe faunapassage onder de Europaweg Zuid te vinden.