Afspraken met woningcorporaties vastgelegd

De gemeente Assen heeft prestatieafspraken gemaakt met zes woningcorporaties en hun huurdersorganisaties. De afspraken gaan onder andere over betaalbare woningen en duurzaamheid. Afgelopen week zijn de prestatieovereenkomsten voor 2017 getekend door de gemeente, de woningcorporaties en hun huurdersorganisaties.

Afspraken

Woningcorporaties maken elk jaar afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de bijdrage die ze gaan leveren aan de realisatie van woonvisie. In die afspraken staat onder andere hoeveel woningen corporaties gaan bouwen, hoe ze het wonen betaalbaar houden en hoe ze hun woningen energiezuiniger gaan maken. Woningcorporatie Actium gaat bijvoorbeeld 600 extra sociale huurwoningen bouwen voor 2025. De gemeente stelt hiervoor voldoende bouwlocaties beschikbaar en hanteert sociale grondprijzen.

Woningcorporaties

De afspraken zijn gemaakt met de zes woningcorporaties die actief zijn in Assen: Actium, Mooiland, Omnia Wonen, Woonconcept, Woonservice en Woonzorg Nederland. De corporaties beheren in Assen samen bijna 9.000 sociale huurwoningen, dat is ruim 29% van de Asser woningvoorraad. Actium is van de zes corporaties verreweg de grootste in Assen.