Assen energieneutraal

Vrijdag 17 februari 18.30 tot 20.30 uur

Het wereldwijd gedragen Klimaatakkoord van Parijs wordt de komende jaren voor iedereen steeds merkbaarder. In de serie lezingen onder de naam “Ode aan Gaia” kunt u eens per maand veel horen over het nut en noodzaak van dit klimaatakkoord.

Vrijdag 17 februari bent u van harte welkom bij zo’n bijeenkomst. Medewerkers van de gemeente Assen en de werkgroep Duurzaamheid, bestaande uit een aantal raadsleden, geven onder de titel ‘Assen energieneutraal’ uitleg over duurzame ontwikkelingen en het aanjagen van duurzame investeringen. De bijeenkomst begint om 18.30 uur en duurt tot 20.30 uur. De bijeenkomst is gratis toegankelijk in Kunstplaza Schurer in warenhuis VanderVeen (hoogste étage).