Assen financieel gezond

De gemeente Assen sluit 2016 af met een positief resultaat van 16,6 miljoen euro.

Dat komt onder meer door de verkoop van een deel van de Essentaandelen (opbrengst 9,2 miljoen euro) en een vrijval van 5,8 miljoen euro met betrekking tot het gemeentelijk sociaal deelfonds. In het resultaat is ook een budgetoverheveling opgenomen van 3 miljoen euro.

Jaarrekening 2016

Dit staat in de jaarrekening 2016. Het college constateert dat de fnanciële situatie van Assen gezond is. Financiële risico’s zijn in beeld en beheersbaar. Door de aantrekkende economie is de verwachting dat de fnanciële vooruitzichten verder zullen verbeteren.

Voorjaarsnota 2017

Naast de jaarrekening presenteerde het college ook de voorjaarsnota 2017 aan de gemeenteraad. Hierin stelt zij dat uitvoering van de plannen in het collegeprogramma “Mijn Assen” volgens schema verloop. Op verschillende beleidsvelden zijn bezuinigingsmaatregelen gerealiseerd. De gemeenteraad bespreekt het jaarverslag, de jaarrekening 2016 en de Voorjaarsnota 2017 op donderdag 13 juli.