Nieuws

Nieuw wijkcentrum De Dissel feestelijk geopend

Het nieuwe onderkomen van Wijkvereniging Marsdijk is afgelopen zaterdag feestelijk geopend. Wethouder Karin Dekker mocht het wijkcentrum De Dissel officieel openen door het lint door te knippen.

Nieuw bestuursakkoord gepresenteerd

De afgelopen weken voerden de ChristenUnie, GroenLinks, VVD, D66 en SP gesprekken over de vorming van een nieuw college van B en W.

Advies- en meldpunt bijzondere zorg

Op 1 januari 2020 gaat de Wvggz in, een wet waarin is geregeld dat burgers een melding kunnen doen wanneer ze zich zorgen maken dat iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toebrengen.