Nieuws

Nieuw bestuursakkoord gepresenteerd

De afgelopen weken voerden de ChristenUnie, GroenLinks, VVD, D66 en SP gesprekken over de vorming van een nieuw college van B en W.