B en W stemt in met onderzoek grootschalige energieopwekking

Het college van B en W heeft ingestemd met het voorstel om grootschalige energieopwekking te onderzoeken. Op 20 april bespreekt de gemeenteraad het voorstel.

In Assen, landelijk, maar ook wereldwijd is duurzaamheid een actueel thema. Het Klimaatakkoord van Parijs vormt een belangrijk uitgangspunt voor het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. Met de doelstelling om in 2050 een energie neutrale stad te zijn, is er werk aan de winkel. 

Om dit resultaat te bereiken, moet er veel energie opgewekt worden. In 2020 wil het college al flinke stappen gezet hebben en 14% duurzame energie opwekken, in 2015 was dit een kleine 3%. De doelstelling is niet alleen met zonnepanelen op alle daken te behalen. Grootschalige energieopwekking is nodig. Onder grootschalige energieopwekking worden verstaan zonneparken, geothermie projecten of windenergie en een goede mix daarvan.

Het college wil daarover in gesprek met alle betrokkenen. Samen met hen wil de gemeente op zoek naar de meest geschikte locaties en vormen van grootschalige energieopwekking. Een van de uitgangspunten is dat zoveel mogelijk van de winst terug moet vloeien naar de gemeenschap.