Samen naar een krachtige binnenstad

Een economisch krachtige, aantrekkelijke en vitale binnenstad, in de landelijke top 25 van binnensteden met een regionale betekenis.

Assen investeert in binnenstad

De komende jaren investeert de gemeente Assen 3 miljoen euro in de versterking van de binnenstad. Daarbovenop wordt een bijdrage gevraagd van 3 miljoen uit het provinciale Binnenstadsfonds, aangevuld met 3 miljoen van private partijen. Het geld wordt onder meer ingezet voor de vernieuwing van het Koopmansplein. Deze investeringen komen bovenop de 2 miljoen die in 2017 al door de gemeente gereserveerd is voor de binnenstad.

Vernieuwing, versterking en verkleuring

In het uitvoeringsprogramma Binnenstad 2018-2021 zijn de ambities uit de gezamenlijke binnenstadsvisie vertaald in acties, projecten en maatregelen die primair bij de gemeente liggen of waarin de gemeente een grote rol speelt. Het programma omvat onder de naam ‘Vernieuwing, versterking en verkleuring’ een groot aantal kleine en grote ingrepen in de binnenstad. Zo moet het Koopmansplein het nieuwe winkelhart Koopmanskwartier worden en wordt samen met vastgoedeigenaren en ondernemers gewerkt aan de uitstraling en aantrekkelijkheid van de omliggende straten.

PDFUitvoeringsprogramma binnenstad (896kB).pdf

Dat is het belangrijkste doel uit de binnenstadsvisie van Assen die Bas Doets op 11 april j.l. presenteerde aan alle betrokken partijen. Doets is in 2016 als externe procesmanager aangetrokken voor de Asser binnenstad. In opdracht van MKB Assen en de gemeente Assen heeft hij samen met alle partners in de binnenstad – horeca, cultuur, retail, vastgoed en toerisme/leisure en gemeente – een toekomstvisie opgesteld.

De basis van de nieuwe visie wordt gevormd door drie pijlers: Assen als comfortabele familiestad, cultuurhistorische hoofdstad van Drenthe en ondernemende, innovatieve en toekomstbestendige stad. Het Koopmansplein moet een levendig stadshart worden. Omringd door een compact winkelgebied met duidelijke routes naar de toeristische hoogtepunten van de stad. Waarbij de horeca de verbindende schakel is tussen cultuur en winkelgebied. Dit alles aangevuld met aantrekkelijke woon-werkstraten en meer groen.

Integrale aanpak

Daarvoor wordt een integrale aanpak op zes thema’s voorgesteld: de compacte en complete binnenstad, de prettige en comfortabele binnenstad, de bereikbare binnenstad, de historische, culturele en actieve binnenstad, de gastvrije en ondernemende binnenstad en de goed bekende binnenstad. Daarbij wordt de samenwerking tussen alle genoemde partners uitgebouwd en structureel gemaakt, zodat de plannen ook met kracht kunnen worden uitgevoerd.

Proces

De visie is nu aangeboden aan alle betrokken partners. Deze gaan zich de komende periode uitspreken over deze visie en de beoogde samenwerking.
Bekijk de publieksversie van de binnenstadsvisie:

PDFPlan binnenstad Assen (pdf - 3.2MB).pdf

Logo binnenstad Assen