Blauwe As nog niet open

Vorige week zijn er fosforresten aangetroffen in Het Kanaal, ter hoogte van de Venestraat.

De resten zijn gevonden in het slib dat uit Het Kanaal is gebaggerd. Dit betekent helaas dat boten nog niet door de Blauwe As vaarroute kunnen varen vanaf 1 juli.

Onderzoek

Eerst moet onderzocht worden of er op deze plek nog meer fosforresten op de bodem liggen. Het gaat vermoedelijk om resten van fosforgranaten die in de Tweede Wereldoorlog werden gebruikt. Een beveiligd baggerschip gaat onder gecontroleerde omstandigheden de bodem verder afgraven. Het opgegraven slib wordt aan boord gezeefd en onderzocht op fosforresten.

Planning

Wij hopen op korte termijn het plan van aanpak van de aannemer te ontvangen. Het is nog niet duidelijk wanneer het speciale baggerschip kan aanmeren in het Kanaal. Uiteraard betreuren we het dat de opening van de vaarroute Blauwe As is
uitgesteld, maar veiligheid gaat voor ons boven alles.