Bomenkap Gouverneurstuin en Mandemaat

Komende week starten we met het kappen van 24 bomen in de Gouverneurstuin en een aantal bomen en een hoge bosschage bij het spoor bij de Mandemaat. De bomenkap wordt voor 15 maart uitgevoerd, omdat vogels daarna beginnen met nestelen.

Gouverneurstuin

De bomenkap in de gouverneurstuinis helaas nodig omdat ze of in slechtestaat verkeren of te dicht op een aantal woningen aan de Torenlaan staan.Sommigen bomen moeten wijkenom andere, gezondere bomen meerruimte te geven om zich te ontwikkelen. Voor meer informatie kunt u bellen met het algemene nummer vande gemeente, 14 0592, en vragennaar de heer C. Hoorn, Groenspecialist.

Mandemaat

Het kappen van het groen bij de Mandemaat is nodig als voorbereiding opde aanleg van de toekomstige tunnel‘De Maten’. Verder zal binnenkort ook de Stadsbroekloop worden verlegd ter hoogte van de toekomstige tunnel. De te kappen bomen en struiken liggen aan weerskanten van het spoor. De werkzaamheden durencirca twee weken.

De tunnel De Maten is onderdeel van het programma FlorijnAs. De tunnel zorgt straks voor een betere ontsluiting van Assen Oost. De start van de bouw staat gepland in 2018.