Bouwborden gebiedsontwikkeling geplaatst

Op zes locaties in Assen zijn vorige week bouwborden geplaatst van Mijn Buurt Assen.

Ze geven de wijkontwikkeling aan in Assen-Oost, de Lariks en de Oude Molenbuurt. Deze wijken krijgen de komende jaren een flinke impuls door de gezamenlijke aanpak van de gemeente Assen, Woningcorporatie Actium en Vaart Welzijn.

Frisse, nieuwe uitstraling

Bestaande woningen krijgen een frisse, nieuwe uitstraling. Dit gebeurt deels door renovatie en deels door sloop en nieuwbouw. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met energiebesparende maatregelen. Zodra de woningen zijn opgeknapt, wordt ook de omgeving aangepakt. Dat gebeurt in samenspraak met de omwonenden. Nadat zij hebben aangegeven wat beter kan in de wijk, wordt een plan gemaakt voor de herinrichting van de wijk. Te denken valt aan onderwerpen zoals verkeersveiligheid, recreatiemogelijkheden, parkeervoorzieningen, het groen en andere zaken in de buurt die belangrijk zijn voor inwoners. Straten worden vervolgens weer netjes gemaakt, de parkeerproblemen worden aangepakt en er wordt voldoende groen aangebracht.

Slogan

De bouwborden staan op drukke toegangswegen naar de verschillende wijken. Op elk bord staat een verwijzing naar de website van Mijn Buurt Assen voor meer informatie. Elke wijk die grootschalig wordt aangepakt, heeft een eigen webpagina en een eigen slogan. Assen-Oost heeft de slogan ‘Goed voor elkaar!’, de Oude Molenbuurt de slogan ‘’n Verdraaid mooie wiek!’ en de Lariks heeft als slogan ‘De Lariks bloeit en groeit verder!’.

De webpagina’s zijn:

Bekijk hier een kort filmpje over de plaatsing.

Bord wijkvernieuwing