Nieuws

Assen en Actium zetten in op sociale woningbouw

Afgelopen donderdag ondertekenden wethouder Karin Dekker, Marcel van Halteren van woningcorporatie Actium en Henk Oostland van Huurdersplatform MEVM de nieuwe prestatieafspraken voor 2020.

Participatietraining nieuwkomers in Assen

Onderdeel van de inburgering van nieuwkomers in Nederland is volgen van de participatietraining van twee dagdelen en het ondertekenen van de participatieverklaring.

Faunapassage Europaweg Zuid in trek

Vossen, dassen, en bosmuizen maakten er al gebruik van. En ook hazen en steenmarters weten de nieuwe faunapassage onder de Europaweg Zuid te vinden.