Brink autoluw: vanaf 1 oktober start handhaving

Het college van Assen heeft in de visie ‘Aantrekkelijke Binnenstad 2030’ gekozen voor een aantrekkelijke binnenstad die vitaal, levendig en bereikbaar is.

Als onderdeel daarvan is ervoor gekozen de binnenstad van Assen autoluw te maken. De binnenstad is daarom ingericht als voetgangersgebied. Dat geldt ook voor de vernieuwde Brink. Zowel de bewoners aan de Brink als ondernemers ervaren overlast van (vracht)auto’s die af en aan rijden.

Elektronische handhaving

Op dit moment is de brink al autoluw, alleen zijn er nog regelmatig auto’s die wel door dit gebied rijden, maar die er niet horen te rijden. Van 1 oktober tot 1 november ontvangen de overtreders uitsluitend een waarschuwingsbrief. Deze waarschuwingsbrief bevat informatie over de reden, locatie en het moment van overtreding. Vanaf 1 november krijgt iedereen die op de Brink rijdt een bekeuring van 90 euro.

Dit bekeuren gaat via elektronische handhaving door middel van een systeem van kentekenherkenning. Op verschillende plekken op de Brink staan borden die aangeven dat het een autoluw gebied is, waar je niet mag inrijden en waar controle plaatsvindt. Voor inwoners met een parkeervergunning voor de parkeerplaatsen achter het Dagblad van het Noorden geldt straks een ontheffing. Leveranciers en winkeliers kunnen gebruik maken van de venstertijden.

Na een jaar evaluatie

De afsluiting op de Brink is een pilot. Deze pilot loopt maximaal een jaar waarna we deze wijze van handhaving gaan evalueren met de verschillende partijen. Wanneer blijkt dat dit een succes is, passen we dit mogelijk toe in de hele binnenstad.

Vragen?

Heeft u vragen? Kijk dan eens bij onze veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, bel dan met 14 0592

 1. V: Waarom is het nodig om de Brink autoluw te maken?
  A: Zowel de bewoners aan de Brink als ondernemers ervaren overlast van (vracht)auto’s die af en aan rijden. Vanuit MKB Binnenstad zijn klachten gekomen over de bevoorrading buiten de venstertijden. Dit soort dagelijks overlast kunnen we voorkomen door van de Brink een voetgangersgebied te maken.
 2. V: Hoe werkt dat elektronische handhaving?
  A: Bij elektronische handhaving wordt het kenteken geregistreerd wanneer een overtreder de Brink op rijdt. Het camerahandhavingssysteem scant op elk moment van de dag kentekens van passerende voertuigen, welke vergeleken worden met geregistreerde kentekens. De buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) controleert de registraties. Na zijn beoordeling en accordering worden de kentekengegevens pas doorgezet voor verwerking. Op deze manier worden bijvoorbeeld de voertuigen van hulpdiensten of inwoners met een parkeervergunning eruit gefilterd.
 3. V: Wie mag er wel rijden op de Brink? 
  A: De Brink blijft toegankelijk voor bevoorrading binnen venstertijden en bestemmingsverkeer van aanwonenden. Al het andere autoverkeer is niet toegestaan.
 4. V: Waarom is er niet gekozen voor afsluiten van de Brink met paaltjes?
  A: Fysieke afsluiting kent diverse nadelen, onder andere het risico op aanrijdschades en de kosten zijn veel hoger. Bovendien moet het gebied te allen tijde toegankelijk blijven voor de hulpdiensten. Een systeem met kentekenherkenning (elektronische handhaving) kent deze nadelen niet en zorgt ervoor dat de Brink daadwerkelijk autoluw blijft en zijn woon-, leef- en verblijfsklimaat behoudt.
 5. V: Vanaf wanneer krijg ik een boete als ik op de Brink rij?
  A: Tussen 1 oktober en 1 november krijgt u een waarschuwing thuis gestuurd. Vanaf 1 november krijgt u een bekeuring van 90 euro (excl. Administratiekosten) thuis.
 6. V: Hoe zit het met de privacy?
  A: Het kentekenregistratiesysteem voldoet aan alle geldende privacy wet- en regelgeving. Bij een systeem met kentekenherkenning is geen sprake van live videobeelden. Het betreft uitsluitend digitale afbeeldingen met kentekeninformatie. Alleen overtreders komen voor beperkte tijdsduur op een lijst te staan. Een kenteken is persoonsgebonden en hieruit zijn altijd de persoonsgegevens te herleiden. Deze informatie is echter enkel beschikbaar van bestuurders die in overtreding zijn geweest.