Burgemeester onthult eerste Molukse straatnaambordje

Afgelopen vrijdag hebben burgemeester Marco Out en wethouder Ruud Wiersema het eerste Molukse straatnaambordje in de wijk De Lariks onthuld.

Daarna kwamen nog vier andere bordjes aan de beurt, allen geplaatst bij door bewoners ontworpen en gerealiseerde ontmoetingspleintjes.

Het initiatief voor het realiseren van de ontmoetingspleintjes kwam van de Molukse inwoners van de wijk. Het is de bedoeling dat de pleintjes een bijdrage leveren aan de leefbaarheid. Bij het ontwerpen en realiseren ondersteunden woningcorporatie Actium, aannemer Groenrijk en ‘Mijn Buurt Assen’.

Na afronding van de werkzaamheden ontstond het idee om de pleintjes te voorzien van Molukse straatnaambordjes. Aansluitend op de onthulling vond de ondertekening van een vijftal beheersovereenkomsten plaats.