Buurtbemiddeling helpt echt

Het begint vaak met een kleine ergernis over geluid, de kinderen, een barbecue of een verkeerd geparkeerde auto. Maar soms kan het aardig uit de hand lopen. Buren praten niet meer met elkaar en maken elkaar in het ergste geval het leven flink zuur. Soms lopen conflicten uit de hand en moet zelfs de politie of de woningverhuurder ingrijpen. Laat het niet zover komen en schakel Buurtbemiddeling in.

Onpartijdig bemiddelaar

Buurtbemiddeling helpt mensen burenruzies op te lossen. De bemiddelaars horen het verhaal van beide buren en brengen hen samen aan tafel.
Zij helpen daarna bij het gesprek dat plaatsvindt op neutraal terrein, zoals een buurtcentrum. Buurtbemiddelaars zijn vrijwilligers uit Groningen die speciaal getraind en gecertificeerd zijn om conflicten op te lossen.Ze zijn onafhankelijk, kunnen goed luisteren en hebben uiteraard geheimhoudingsplicht. Buurtbemiddelaars geven geen oordeel, maar helpen beide partijen bij het maken van afspraken.

Aanmelden

Iedereen die een conflict met zijn buren of buurtgenoten wil oplossen,kan zich aanmelden bij Buurtbemiddeling. Ook instanties zoals woningcorporaties, politie en maatschappelijk werk kunnen aan de bel trekken.Neem hiervoor contact op met Ans Veldhuis, coördinator Buurtbemiddeling bij Vaart Welzijn.
Telefoon: (06) 511 772 25
E-mail: a.veldhuis@vaartwelzijn.nl.
Voor meer informatie:
www.vaartwelzijn.nl