Nieuws

Van

Naar

Verwijderen beplanting wegvak Peelo

Binnenkort wordt de beplanting in de bermen van wegvak Peelo, tussen Univé en de McDonalds, weggehaald en vervangen door gras.

Aanslag gemeentelijke belastingen 2018

Zaterdag 27 januari valt de aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking 2018 bij alle Assenaren in de brievenbus.
Wij leggen u graag uit hoe de aanslag er dit jaar uit ziet.

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart

In deze rubriek vertelt elke week een andere Assenaar zijn reden om te stemmen. Wat is uw reden om te stemmen op 21 maart?