Culturele partners stellen cultuuragenda op

Op 12 oktober kwamen vertegenwoordigers van culturele organisaties en instellingen en vertegenwoordigers uit onderwijs, bedrijven en zorg- en welzijn, in Podium Zuidhage bij elkaar om gezamenlijk een cultuuragenda op te stellen.

Op het gebied van cultuur wil de gemeente namelijk in goed overleg de koers voor de komende jaren bepalen en aansluiten bij ideeën die bij de culturele spelers leven. “Wij kiezen voor een andere rol, waarbij wij minder bepalend zijn”, stelde cultuurwethouder Maurice Hoogeveen bij de opening. “Instellingen en culturele partners weten tenslotte het beste wat nodig is om cultuur in Assen verder te brengen."

Voor de thema’s economie, educatie en participatie werden de belangrijkste activiteiten en initiatieven voor 2017 in kaart gebracht. De gemeente organiseerde deze bijeenkomst mede op verzoek van de culturele partners om afstemming en samenwerking te bevorderen. Zo bleken er meerdere organisaties te zijn met plannen rond gesproken geschiedenis. Zij gaan binnenkort om tafel om te kijken hoe ze elkaar kunnen versterken en samenwerken. Ook zijn afspraken gemaakt om samen te werken met name op gebied van informatie-uitwisseling en kennisdeling.

Nog dit jaar vindt de presentatie van de cultuuragenda plaats in de raad. Daarna spreekt de gemeenteraad over cultuur in Assen en de rol van de gemeente daarbij.