De Lariks gaat over op led!

De gemeente Assen is vorig jaar begonnen met een versnelde verduurzaming van de openbare verlichting in Assen.

Het streven is dat eind 2018 alle lantaarnpalen in Assen zijn voorzien van ledverlichting. Dit leidt, vanaf 2019 als alles vervangen is, tot een maximale verlaging van het stroomverbruik en zodoende ook tot een maximale besparing op stroomkosten en onderhoud.

Kloosterveen, Witten en het fietspad Groene Dijk Z.Z. zijn al klaar. Nu starten we in De Lariks. Daarna is Pittelo aan de beurt. De meeste werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de oude armaturen door één soort nieuwe led-armatuur.

Amberkleurige verlichting

Ook worden de komende periode bij het Duurzaamheidscentrum enkele witte lampen vervangen door amberkleurige. Deze verlichting is vleermuisvriendelijk.

Energie van Assen

Assen gaat aan de slag met het opwekken van meer duurzame energie en het verminderen van energieverbruik. Van alle energie die we met elkaar gebruiken, is nu nog maar 4% duurzaam opgewekt. Over twee jaar moet dat 14% zijn. Wij vragen de inwoners van Assen om zelf energiebesparende maatregelen te nemen, door bijvoorbeeld zonnepanelen aan te schaffen. Als gemeente zijn wij daar ook druk mee bezig door onder andere deze vervanging van de openbare verlichting.