De Participatieraad zoekt vier nieuwe collega’s

De Participatieraad Assen is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Assen voor het sociale domein van zorg, welzijn, werk en inkomen. Zij streeft ernaar dat alle inwoners van Assen ongeacht hun positie en/of beperking kunnen deelnemen aan de samenleving.

De Participatieraad spreekt de gemeente aan op haar verantwoordelijkheid voorzieningen te treffen en de regie te voeren op het gebied van het gehele sociale domein. Zij werkt volgens de vijf thema’s van de gemeentelijke veranderagenda:

 • Assenaren voor elkaar
 • Eigen kracht voorop
 • Ook kwetsbare mensen doen mee
 • Oog voor jeugd
 • Gezonde leefstijl

De Participatieraad is op zoek naar:

Een collega voor het thema ‘Assenaren voor elkaar’ die:

 • Affiniteit heeft met wijk- en buurtverenigingen, vrijwilligersorganisaties en andere maatschappelijke organisaties binnen de gemeente Assen.
 • Beschikt over een breed maatschappelijk netwerk binnen de gemeente Assen dan wel bereid is om een dergelijk netwerk op te bouwen.
 • Bij voorkeur een opleiding volgt of heeft afgerond, dan wel ruime praktische ervaring heeft met betrekking tot wijk- en buurtwerk. Twee collega’s voor het thema ‘Oog voor jeugd’ die:
 • Affiniteit hebben met jeugd en jeugdzorg.
 • Beschikken over een breed maatschappelijk netwerk binnen de gemeente Assen, dan wel bereid zijn om een dergelijk netwerk op te bouwen.
 • Bij voorkeur een opleiding volgen of hebben afgerond, dan wel praktische ervaring hebben met betrekking tot jongeren/jeugdzorg.
 • Bij voorkeur zelf nog als jongere deel uitmaken van de Assense samenleving. Een collega voor het thema ‘Eigen kracht voorop’ die:
 • Affiniteit heeft met mantelzorg, vrijwilligersorganisaties en andere maatschappelijke organisaties binnen de gemeente Assen.
 • Beschikt over een breed maatschappelijk netwerk binnen de gemeente Assen, dan wel bereid is om een dergelijk netwerk op te bouwen.
 • Bij voorkeur een opleiding volgt of heeft afgerond, dan wel ruime praktische ervaring heeft met betrekking tot zorg en/of maatschappelijke dienstverlening.

Voorwaarden

 • U bent inwoner van de gemeente Assen.
 • U bent niet werkzaam bij de gemeente Assen, lid van de gemeenteraad en/of voorzitter van een van de andere adviesorganen of klankbordgroepen.
 • U beschikt over de nodige kennis, kunde en ervaring en vangt de benodigde signalen uit de samenleving op om gevraagd en ongevraagd te adviseren.
 • U werkt samen met de collega’s binnen de Participatieraad en neemt waar nodig deel aan bestaande netwerken.
 • U bent schriftelijk en mondeling vaardig, kan maandelijks in het openbaar (op woensdagavonden) vergaderen en informele bijeenkomsten bijwone
 • U investeert 4 uur per week in de Participatieraad.

Gezien de huidige samenstelling van de Participatieraad worden heren met voldoende tijd overdag, gedurende de werkdagen, verzocht te reageren.

Interesse?

Mail uiterlijk 12 november uw motivatie en CV naar: f.van.kemenade@vkc-advies.nl. Dhr. (Frans) van Kemenade is voorzitter van de Participatieraad. Voor vragen kunt u contact met hem opnemen via 06 – 55 19 48 22. Vermeldt in uw brief welk thema uw interesse heeft. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de tweede helft van november