Een ‘schone’ afvalcontainer

Handige zomertips!

Volgende week begint de zomervakantie. Hopelijk gaan we mooie dagen tegemoet! Helaas kan warm weer ook voor overlast zorgen van uw afvalcontainer aan huis. Met onderstaande tips kunt u proberen om deze overlast te voorkomen.

  • Spuit de container, nadat die is geleegd, schoon met water en wat groene zeep.
  • Gooi zoveel mogelijk afval verpakt in de container. Dit geldt met name voor etensresten, want daar kan anders gemakkelijk ongedierte ontstaan zoals maden. Verpak het bijvoorbeeld in krantenpapier of in composteerbare afvalzakjes.
  • Gooi etensresten in de groene container. Daar hoort het namelijk in! De groene container wordt bovendien vaker geleegd dan de grijze container. Dus je bent sneller van het afval af.
  • Hang mottenballen aan de binnenkant van uw afvalbak (bijvoorbeeld in een oude panty). Hiermee voorkomt u zoveel mogelijk dat vliegen op de container afkomen. Door de panty aan het handvat te knopen, blijven de mottenballen ook tijdens het legen van de bak zitten.
  • Zet de container niet in de volle zon.
  • Laat de deksel van uw container een stukje open staan, bijvoorbeeld door een blokje hout of een latje tussen de deksel en de container te leggen. Hierdoor wordt de luchtcirculatie op gang gebracht, waardoor bacteriën minder kans krijgen om het rottingsproces (veroorzaker van de stank) op gang te brengen.

Maden voorkomen en bestrijden

Maden ontstaan doordat vliegen of muggen eitjes leggen in etensresten. Uit deze eitjes komen heel snel larven (de maden), die zich uiteindelijk ontpoppen tot vliegen. Maden kunnen gemakkelijk en snel ontstaan in de container, omdat vliegen goed kunnen ruiken. Ontstaan er maden in uw container? Dan kunt u deze bestrijden met heet water.

Meer informatie over afval?

Kijk dan op www.afval.assen.nl