“Eigenlijk is er niet veel mooiers dan bomen”

Als we de bomen in de Asser bossen niet mee tellen, heeft de gemeente zo’n 48.000 geregistreerde bomen die de bomenploeg een keer per drie jaar controleert.

Ga er maar aan staan: 48.000 bomen beoordelen. Niet vanachter je bureau natuurlijk maar lopend met een veldcomputer, één voor één, boom voor boom, aantekeningen makend. Hebben ze schimmels? Dood hout? Zijn ze ziek of hebben ze andere gebreken?

Snoeiplanning

Na deze controle volgt het jaar daarop een snoeiplanning voor deze bomen. Soms kapt de bomenploeg bomen. Bijvoorbeeld als ze niet vitaal genoeg zijn en een onveilige situatie kunnen veroorzaken. En soms dunnen ze een groep of laan bomen om andere bomen de ruimte te geven om zich juist verder te ontwikkelen. Dunnen is kortgezegd de beste bomen bevoordelen door concurrenten te verwijderen.

Veiligheid

De bomenploeg van drie medewerkers beheert alle bomen in de gemeente Assen. Als bomen een gevaar opleveren worden ze gekapt. Dit gebeurt vooral op locaties waar veel mensen aanwezig zijn zoals scholen, speelvelden en parkeerplaatsen. Daar is immers het risico met onveilige bomen groter dan in bossen en natuurterreinen.

Controle

‘’We controleren wel 250 bomen in acht uur. Als het weer mee zit, is Marsdijk bijvoorbeeld in een tot anderhalve maand gedaan”, zegt Tjeerd Poelstra van de bomenploeg. In het jaar daarna begint dan voor deze wijk de snoeiwerkzaamheden en eventueel noodzakelijke kapwerk in de periode van eind september tot half maart.

Komen er in uw buurt snoei- en kapwerkzaamheden?

Inwoners in de straten vlakbij deze werkzaamheden informeren we per brief. Woont u in de buurt en heeft u geen brief ontvangen? Vraag dan gerust een van de medewerkers die aan het snoeien is. “Laat de bewoners maar bij mij komen”, zegt Poelstra. “Mensen hebben vaak vragen en opmerkingen als er gesnoeid of gekapt wordt. En dat is geen probleem! We doen het uiteindelijk om de veiligheid van de bewoners en de gezondheid van de bomen. Eigenlijk is er niet veel mooiers dan bomen.”