Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

De Basisregistratie Personen (BRP) bevat de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente.

De overheid mag deze gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering en pensioen. Soms zijn er ook andere niet-commerciële instanties die uw gegevens opvragen. Wilt u dat niet? Vraag dan aan de gemeente om verstrekkingsbeperking (voorheen geheimhouding) van uw persoonsgegevens.

Beperkingen geheimhouding persoonsgegevens

Verschillende organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) krijgen. Hier kunt u geen verzoek tot verstrekkingsbeperking van gegevens voor aanvragen. Zoals politie, justitie en gerechtsdeurwaarders. Welke organisaties dit zijn, is voor een deel afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Kijk voor een overzicht op www.wiekrijgtmijngegevens.nl

Hoe aanvragen?

Staat u ingeschreven in de gemeente Assen? Dan kunt u een verzoek tot verstrekkingsbeperking indienen. Dit kunt u ook doen voor uw kind(eren) tot 16 jaar.
U kunt een verzoek op drie manieren indienen:

  1. Online met uw DigiD of bij basisregistratie-personen-informatieverzoek
  2. Persoonlijk aan de balie (vergeet uw legitimatiebewijs niet en houdt onze openingstijden in de gaten)
  3. Schriftelijk naar onderstaand adres. Vermeld in uw aanvraag uw naam, adres en geboortedatum en stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee.

 

Gemeente Assen
Eenheid klant, team Burgerzaken en Subsidies
Postbus 30018
9400 RA Assen

Uw verzoek wordt binnen vier weken na aanvraag goedgekeurd.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met Burgerzaken via info@assen.nl of bel naar 14 0592.