Gemeente moet gevonden ID kaarten en paspoorten vernietigen

Sinds november 2016 mag de gemeente Assen gevonden paspoorten of ID kaarten niet meer teruggeven aan de eigenaar.

Dit is het gevolg van een aantal maatregelen die het Rijk heeft genomen om fraude met paspoorten en ID kaarten tegen te gaan.

Als u een gevonden paspoort of ID kaart bij de gemeente brengt, is de gemeente verplicht deze meteen te vernietigen. Vervelend voor de eigenaar, maar uiteindelijk wel voor uw veiligheid.