Grootste HR- en managementcongres Noord-Nederland naar Assen

Donderdag 29 september vindt de 7e editie van de Noorderlinkdagen plaats, georganiseerd door Noorderlink.

Het is het grootste congres in Noord-Nederland op het gebied van personeels-, management- en organisatieontwikkeling. Topsprekers geven lezingen en workshops over actuele trends en ontwikkelingen. Ongeveer 1000 deelnemers hebben zich aangemeld. Met het thema ‘Noordkracht ‘16 - verrassende verbindingen’ draait alles om het delen van verhalen, kennis en verbindingen. Het is de eerste keer dat dit congres in Assen plaatsvindt, alle voorgaande edities werden in Groningen gehouden.
Alles over dit bijzondere evenement staat vermeld op www.noorderlinkdagen.nl

Tijdens het congres wordt de Noorderlink Award 2016 uitgereikt. Deze Award wordt uitgereikt aan een van de volgende organisaties: UMCG, Hanzehogeschool of Actium. Zij zijn met hun projecten op gebied van HRM genomineerd.
Voor deze editie is een bijzondere Award ontworpen door het Drentse bedrijf Royal Goedewaagen.

Noorderlink

Noorderlink is een samenwerkingsverband van grote bedrijven en organisaties, profit en non-profit, in Noord-Nederland. Het is een samenwerking op het gebied van management- en organisatieontwikkelingen en HRM-vraagstukken. De bij Noorderlink aangesloten organisaties vertegenwoordigen ruim 90.000 medewerkers.