Het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)

Met de recente ondertekening van het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) wil de gemeente Assen een bijdrage leveren aan het stimuleren hiervan.

MVI betekent dat bij de inkoop van producten, diensten en werken de effecten op people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit/prosperity (winst/welvaart) worden meegenomen. Hiermee komt de realisatie van een circulaire economie een stap dichterbij en doen we ons best om klimaatverandering tegen te gaan.

PDFManifest MVI (pdf-2MB)