Hoe sociaal zijn onze wijken en buurten in 2025?

Kent u uw buren nog over tien jaar?

We zijn immers steeds langer online en onderhouden contacten via internet. Wat betekent dat voor de buurt? Waar en hoe ontmoet u de mensen uit uw straat? En wie voelt zich nog verantwoordelijk dat de buurt veilig is en er een beetje netjes uitziet?

Omgaan met elkaar en leefbaarheid in de toekomst zijn onderwerpen die terugkomen tijdens de bijeenkomsten op maandagavond 11 en dinsdagavond 12 september. U kunt dan in De Nieuwe Kolk in gesprek met andere inwoners en de gemeente over trends en ontwikkelingen en wat die voor Assen betekenen. Uw ideeën gebruikt de gemeente bij het opstellen van de nieuwe toekomstvisie. U bent van harte welkom.

Bent u erbij op 11 of 12 september?

Meld u dan aan via www.assen.nl/toekomstvisie