Hoe ziet de aanslag gemeentelijke belastingen er in 2017 uit?

Op zaterdag 28 januari ligt de aanslag gemeentelijke belastingen van 2017 bij alle Assenaren in de brievenbus. Hoe ziet de aanslag er dit jaar uit? Wij leggen het u graag uit.

WOZ-beschikking voor huurders (gebruikers) van woningen Huurders (gebruikers) van woningen ontvangen net als vorig jaar ook een WOZ-beschikking (Waarde Onroerende Zaken). Met de aanslag gemeentelijke belastingen maken we de WOZ-waarde van uw (huur)woning bekend. Huurders (gebruikers) worden niet aangeslagen voor onroerende zaakbelasting.

De reden dat de waarde bekend wordt gemaakt is als volgt: Vanaf 1 oktober 2015 heeft de WOZ-waarde invloed op de maximaal redelijke huurprijs voor huurwoningen. Het puntensysteem van
het Woningwaarderingsstelsel baseert een aantal punten op de WOZ-waarde van de woning. Voor uitleg over het puntensysteem kunt u terecht bij uw verhuurder of op www.rijksoverheid.nl.

Huurders (gebruikers) van woningen hebben dus een rechtstreeks belang bij de WOZ-waarde van de woning. De jaarlijkse huurverhoging kan beïnvloed worden door de maximaal redelijke huurprijs die direct samenhangt met de WOZwaarde. Daarom is het belangrijk dat ook de huurder (gebruiker) van een woning de mogelijkheid heeft om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde.

Door deze WOZ-beschikkingen voor huurders (gebruikers) op hetzelfde moment te versturen als de WOZ-beschikking voor eigenaren, heeft de gemeente de mogelijkheid bij eventuele bezwaren de bezwaren van de huurder (gebruiker) en verhuurder gecombineerd te behandelen. Na uitspraak op bezwaar moet er immers nog steeds sprake zijn van één WOZ-waarde voor de huurder (gebruiker) en de verhuurder en deze partijen kunnen een tegengesteld belang hebben.

Onroerende zaakbelasting

Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de WOZ-waarde.
Het percentage van 2017 is voor:

  • De eigenarenbelasting (woning): 0,1790%
  • De gebruikersbelasting (niet-woning): 0,2995%
  • De eigenarenbelasting (niet-woning): 0,3709%

Rioolheffng

In belastingjaar 2017 is het tarief voor rioolheffng vastgesteld op € 189,59. Voert u meer af? Dan betaalt u ook nog een bedrag per m³ over het meerdere. Voor 500 m³ tot en met 25.000 m³ is dat € 0,74 per m³, boven 25.000 m³ € 0,53 per m³

Afvalstoffenheffng

In belastingjaar 2017 is het tarief voor een éénpersoonshuishouding vastgesteld op € 142,01. Voor een meerpersoonshuishouden betaalt u € 213,74.

Automatische incasso

Betaalt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen via automatische incasso? Dan wordt het totaalbedrag in tien termijnen van uw rekening afgeschreven. Als u hiervan geen gebruikt maakt, betaalt u het bedrag in twee termijnen.

Bezwaar tegen uw WOZ-waarde?

Eerst contact opnemen!
Als u na ontvangst van uw waardebeschikking overweegt om bezwaar in te dienen, kan het handig zijn om eerst contact op te nemen met de gemeente. Als duidelijk blijkt dat er onjuistheden in uw waardebeschikking staan, kunnen deze veelal meteen opgelost worden.

WOZ-waarden van woningen zijn sinds 1 oktober 2016 openbaar. U kunt de actuele waarde van elke willekeurige woning raadplegen via www.wozwaardeloket.nl.
Waarden van niet-woningen zijn niet openbaar