Huisartsenpraktijken krijgen versterking van jeugdprofessionals

Kinderen en jongeren hebben recht op de meest passende zorg.

Met het aanstellen van Praktijk Ondersteuners Huisartsen (POH) Jeugd zijn gemeente en huisartsen ervan overtuigd dat de zorg verbetert en completer wordt. De POH Jeugd is een jeugdprofessional die vragen van ouders en jeugdigen kan beantwoorden en lichte ondersteuning kan geven. Het is de bedoeling dat de eerste POH’s in april beginnen.

Veel kinderen, jongeren en ouders melden zich bij de huisarts met problemen rond opvoeden en opgroeien. Door de inzet van jeugdprofessionals als POH ontstaat er binnen de huisartsenpraktijk een directe lijn naar laagdrempelige ondersteuning en
hulp bij dit soort problemen. De huisartsen en gemeenten verwachten dat hierdoor minder kinderen en jongeren bij de specialistische jeugdhulp terecht komen. Dit is in het belang van kinderen en jongeren. Vandaar dat gemeente en huisartsen de
afspraak hebben gemaakt om alle huisartsenpraktijken te versterken met POH’s.

Belangrijk is dat er korte lijnen zijn tussen POH’s jeugd en alle anderen die met kinderen, jongeren en gezinnen werken. Het gaat daarbij onder andere om huisartsen, POH’s GGZ, GGD, onderwijs, Buurtteams van Vaart Welzijn en Jeugdteam van de
gemeente. Samen met alle betrokkenen werkt de gemeente aan een aanpak om de contacten te versterken.