Inloopavond nieuwe Enkeerdpadbrug

Dinsdag 12 december

De gemeente Assen heeft het voornemen om de Enkeerdpadbrug bij Marsdijk te vervangen. Deze brug is aan het eind van zijn levensduur. Afgelopen april vond hierover een eerste inloopavond plaats. Het resultaat van deze
avond was dat de gemeente een variantenstudie zou uitvoeren.

Op dinsdag 12 december is er een inloopavond waarin we het resultaat van deze variantenstudie aan de omwonenden voorleggen. Begin 2018 neemt het college van B&W een besluit over de brug. De aanleg staat gepland in het najaar van 2018. Wilt u de onderzochte varianten voor de brug bekijken? Dan bent u op dinsdag 12 december van harte welkom op de inloopavond in OBS Marskramer aan de Kleuvenstee 1. U kunt binnenlopen tussen 19.00 en 21.00 uur. Direct omwonenden van
de brug hebben hierover een brief ontvangen.