Inloopavond Pelikaanstraat 2 gaat niet door

In het gezinsblad van 21 september j.l. hebben wij bekend gemaakt dat op 5 oktober 2016 een inloopavond zal worden georganiseerd in verband met plannen voor de Pelikaanstraat 2.

Tot onze grote spijt moeten wij u mededelen dat de initiatiefnemer ons eind vorige week heeft laten weten af te zien van de inloopavond. Dit omdat de initiatiefnemer de planvorming nog wil wijzigen. Wat deze wijziging precies inhoudt en wat de gevolgen daarvan zijn, is ons op dit moment niet bekend.

Tijdens deze inloopavond wilden wij samen met de initiatiefnemer toelichting geven en duidelijkheid verschaffen over de gevolgen van en het proces rondom het onttrekken van het voetpad tussen Pelikaanstraat en Wethouder Bunningstraat aan de openbaarheid. Samen met de initiatiefnemer wilden wij ook een toelichting geven over de terreininrichting, verbouwings-/transformatieplannen en de procedure met betrekking tot het kantoorpand aan de Pelikaanstraat 2.

Het staat vast dat de nu ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning niet doorgaat. Gelet hierop zien wij dan ook op dit moment geen reden om het betreffende voetpad aan de openbaarheid te onttrekken.

Mocht de initiatiefnemer een nieuwe aanvraag indienen, dan zullen wij dit t.z.t. opnieuw beoordelen. Indien uit de beoordeling blijkt dat de aanvraag niet kan worden geweigerd dan zullen wij voor de buurt en andere belangstellenden een inloopavond organiseren. Het bericht hierover zullen wij t.z.t in het Gezinsblad bekend maken.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u op dit moment toch vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het team Bouwen, Wonen en Ondernemen.