Inloopbijeenkomst Westerbrink 16 januari

Op de voormalige kantoorlocatie aan de Westerbrink 3 zijn plannen om woningbouw te realiseren. Wilt u over deze nieuwe ontwikkelingen meer weten? Komt u dan dinsdag 16 januari naar de inloopbijeenkomst in raadzaal
van het Stadhuis.

Omwonenden en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Tussen 17.30 en 19.00 uur kunt u vrij binnenlopen om vragen te stellen over het conceptbestemmingsplan en het planvoornemen.

Te zijner tijd maken we nog bekend wanneer de formele termijn voor inspraak start. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw E. Langbroek,. tel.140592.