Koninklijke onderscheiding voor Assense

PERSBERICHT

Burgemeester Marco Out reikt donderdag 1 februari een koninklijke onderscheiding uit aan mevrouw Truus Miske-Duker uit Assen. Mevrouw Miske wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De bijbehorende versierselen worden haar opgespeld tijdens een repetitie van het Gereformeerd Mannenkoor Noord-Drenthe in Zuidlaren, waarvan mevrouw Miske al 25 jaar de financiële administratie verzorgt.

Mevrouw Miske krijgt de onderscheiding voor haar inzet voor en betrokkenheid bij het Gereformeerd Mannenkoor Noord-Drenthe. Sterker nog, als zij zich 25 jaar geleden niet had ontfermd over het koor dan had het niet meer bestaan. Zo slecht stond het koor er destijds financieel voor.

Mevrouw Miske was daarnaast 25 jaar pleegouder voor psychiatrische patiënten die op Dennenoord verbleven, bood hen onderdak en de gelegenheid deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten. Daarnaast was ze oprichtster van en vrijwilliger bij de Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zuidlaren. Ze was eveneens vrijwilliger bij woonzorgcentrum Tienelswolde en ook nog eens vrijwilliger bij de Gereformeerd Kerk Vrijgemaakt in Zuidlaren.
Ook is ze betrokken bij de organisatie van het Bevrijdingsconcert in Assen dat sinds 2016 wordt gehouden.

De koninklijke onderscheiding wordt om rond half negen uitgereikt in de Gereformeerde Kerk aan de Schipborgerweg in Zuidlaren