Koninklijke onderscheiding voor Willem Jacob van de Vrede

PERSBERICHT

Willem Jacob van de Vrede (19 maart 1946) uit Assen krijgt zaterdag 3 februari een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Locoburgemeester Albert Smit zal de heer van de Vrede dan de versierselen opspelden behorende bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Plaats van handeling is de Jozefkerk aan de Collardslaan 2a in Assen.

De heer Van de Vrede krijgt de onderscheiding onder meer voor zijn inzet en betrokkenheid als vrijwilliger van de Protestantse Gemeente in Assen.
Van 1976 tot heden vervulde hij diverse vrijwilligersfuncties, waaronder het lidmaatschap van het College van Kerkrentmeesters en (jeugd)ouderling van de wijkgemeente Jozefkerk.
In 1978 richtte hij het interkerkelijk Gospelkoor El Elohim op en was tot 1985 voorzitter. Ook was de heer Van de Vrede mede-initiatiefnemer en adviseur van de Stichting Sociaal Culturele Activiteiten van de Jozefkerk.