Landelijke steun voor grootschalige verduurzaming VvE-appartementen

PERSBERICHT

Gemeente Assen en de provincie Drenthe zetten zich samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken, diverse provincies en gemeenten uit het hele land in voor het verduurzamen van appartementencomplexen met een Vereniging van Eigenaren (VvE). Vandaag ondertekenden 12 bestuurders een intentieverklaring in Utrecht.
Bord appartementencomplexen met een Vereniging van Eigenaren
 

Klimaatdoelstellingen

Bijna 1,2 van de in totaal 7 miljoen woningeigenaren in Nederland zijn verbonden aan een VvE. Het energieverbruik maakt ongeveer 20% uit van de totale CO2 uitstoot in Nederland. Verduurzaming van VvE-appartementencomplexen kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen en de revitalisering van de stedelijke leefomgeving. De landelijke opgave is om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen voor 2050.

Gebouwgebonden financiering

Bekend is dat veel VvE-bewoners bereid zijn om te verduurzamen als dit woonlastenneutraal kan. Zeker als dit samengaat met een groter wooncomfort en een mogelijk hogere waarde van de appartementen. Dit is te realiseren met gebouwgebonden financiering, zodat de particuliere woningeigenaar niet belast wordt met een extra (hypotheek)schuld. Een lening die via de servicekosten wordt betaald en dus overdraagbaar is naar de volgende eigenaar/bewoners, in ruil voor een lagere energierekening en lagere onderhoudskosten.

Doorbraak

Diverse pilots in Assen (VvE Ellen) en Leusden (Hamershof), Apeldoorn (Lindenhove) hebben aangetoond dat verregaande verduurzaming van VvE’s mogelijk is. In Assen wordt dit jaar gestart met de renovatie van VvE Ellen. Tot nu toe is de financiering hiervoor echter alleen mogelijk onder borgstelling van de lokale overheid. Het aangaan van een landelijke samenwerking door diverse gemeenten, provincies, regio’ en de Stichting Stroomversnelling, is een doorbraak in de verduurzaming van de stedelijke leefomgeving in Nederland.

Doel

Doel van de landelijke groep is een mogelijkheid realiseren voor appartementencomplexen met een Vereniging van Eigenaren om een lening met landelijke garantstelling te kunnen afsluiten voor een periode van 30 jaar waarmee alle VvE-woningen verduurzaamd kunnen worden.