Nieuws

Participatietraining nieuwkomers in Assen

Onderdeel van de inburgering van nieuwkomers in Nederland is volgen van de participatietraining van twee dagdelen en het ondertekenen van de participatieverklaring.

Faunapassage Europaweg Zuid in trek

Vossen, dassen, en bosmuizen maakten er al gebruik van. En ook hazen en steenmarters weten de nieuwe faunapassage onder de Europaweg Zuid te vinden.