Meer kinderen bereikt door stichting Leergeld en Jeugd Cultuur en Sportfonds

Vorig jaar is het aantal kinderen dat een bijdrage kreeg van de stichting Leergeld, het Jeugd Cultuur Fonds en Jeugd Sport Fonds sterk gestegen.

Deze laatste twee fondsen stellen kinderen van ouders die weinig geld hebben in staat te sporten of aan culturele activiteiten mee te doen. Bijna twee keer zo veel kinderen hebben zich vorig jaar bij een van beide fondsen gemeld. Ook
de stichting Leergeld had fors meer aanloop dan het jaar ervoor. De stichting Leergeld f nanciert leermiddelen, schoolactiviteiten en sport en cultuur.

Plateau scholen

Een van de redenen voor deze toename is het besluit van de scholen van Plateau om informatie over de fondsen actief bij ouders onder de aandacht te brengen. Ook de Buurtteams van Vaart Welzijn benaderen gezinnen met een laag inkomen om hen te stimuleren van de regelingen gebruik te maken. Mede door het succes van de drie fondsen trekt de gemeente extra geld hiervoor uit.

Iets voor u?

U komt eerder in aanmerking voor deze fondsen dan u denkt. Voor het Jeugd Cultuur- en Sportfonds geldt een maximum inkomen van 120% van de bijstand. Voor een echtpaar of samenwonenden is dit € 1.684 per maand. Voor een alleenstaande van € 1.179. En het is mogelijk regelingen te combineren. De stichting Leergeld gaat uit van 130% van de bijstand.

Meer informatie

Kijk op drenthe.jeugdsportfonds.nl of www.leergeld.nl/noorddrenthe. Een flyer met alle mogelijkheden voor gezinnen met een laag inkomen vindt u in het stadhuis.