Meld u aan voor de werkgroep!

Meedenken over grootschalige energieopwekking?

De gemeente Assen wil graag de mogelijkheden van grootschalige energieopwekking onderzoeken. Waar kan dit toegepast worden in Assen, in welke vorm en onder welke voorwaarden? Dit willen we graag met u bespreken. Samen met bewoners, Natuur en Milieufederatie Drenthe (NMFD) en Energiecoörperatie Duurzaam Assen wordt er een werkgroep Grootschalige Energieopwekking opgezet.

Werkgroep

Op 7 februari 2018 heeft de gemeente Assen een informatiebijeenkomst over grootschalige energieopwekking georganiseerd in de omgeving van Zeijen. Na afloop van deze bijeenkomst hebben meerdere bewoners zich opgegeven om mee te denken over grootschalige energieopwekking. Hier wordt nu vervolg aan gegeven met een werkgroep.

De werkgroep start in maart en gaat samen met de gemeente, NMFD en Energiecoörperatie Duurzaam Assen invulling geven aan het beleidskader grootschalige energieopwekking. Dit document geeft handvaten voor de ontwikkeling van grootschalige energieprojecten. Het uitgangspunt daarbij is 3x Lokaal: lokaal opgewekt, lokaal gebruiken en lokaal versterken van de economie.

Wilt u meer weten?

Of wilt u deelnemen aan de werkgroep? Neem dan contact op met Tamara Beens via t.beens@assen.nl

Energieopgave

Net als andere gemeenten in Nederland, staat ook de gemeente Assen voor een stevige opgave. In twee jaar moeten we van 4% naar 14% duurzame energie. De volgende stap is dat we als gemeente net zoveel energie opwekken als we gebruiken. Daarvoor nemen we de tijd tot 2040. Veel mensen wekken zelf al energie op. Maar om de energieopgave te realiseren, moeten we ook gezamenlijke oplossingen vinden. Bijvoorbeeld in de vorm van grootschalige opwekking met windmolens of zonneparken.

Kijk voor meer informatie op www.energievanassen.nl