Nieuw sensorproject voor metingen binnen gebouwen

PERSBERICHT

De gemeente Assen, Incas3 en Dr. Nassaucollege hebben vanmiddag een nieuw sensorproject gepresenteerd. Met het project Wireless Sensor Networks wordt een sensornetwerk opgezet voor de bebouwde omgeving, voor metingen binnen gebouwen. Binnen het project wordt samengewerkt met Sensor City.

Een deel van het nieuwe pand van het Dr. Nassaucollege wordt uitgerust met sensortechnologie en wordt proeftuin voor het MKB. Tot nu toe had Assen geen gebouw dat uitgerust is met voldoende sensoren en IT om innovatieonderzoek te doen. Het bijzondere aan de realisatie van het project, is de koppeling met het sensornetwerk van Sensor City waarmee zeer interessant onderzoek gedaan kan gaan worden, immers buitenomstandigheden (temperatuur, lichtinval etc.) bepalen in grote mate de aansturing van de binnen-omgeving.

Het project sluit past bij de ambities die Assen heeft als Living Lab, als proeftuin waar onderzoek naar innovatie verricht kan worden. Het project bevat de opzet van een centrum waar partijen met elkaar verbonden worden. Kennisinstellingen en MKB-ers, voor het merendeel gericht op energievraagstukken, gezonde leefomgeving, waterveiligheid, etc. werken samen en delen kennis. Dit doen zij ook samen met leerlingen van het Technasium. De leerlingen krijgen opdrachten vanuit het bedrijfsleven. Zij krijgen hierdoor een goed beeld van de techniek en het bedrijfsleven krijgt vaak hele creatieve oplossingen van leerlingen aangereikt.

Binnen het sensorkenniscentrum wordt een testfaciliteit gecreëerd waar MKB’ers nieuwe diensten en/of producten op het gebied van sensortechnologie testen, voordat ze de dienst of het product op de markt brengen. Het innovatiecluster en de proeftuin richten zich op crossovers in de bebouwde omgeving, waarbij specifiek aandacht is voor thema’s als het verbeteren van de efficiëntie in het gebruik van energie en materialen, valideren van bouwkundige ontwerpen, het verbeteren van het binnenklimaat en welzijn van mensen.

Voor het project is een Europese subsidie aangevraagd van 1,8 miljoen euro. Dit najaar wordt een besluit genomen over de aanvraag.  
Overleg Wethouder Maurice Hoogeveen, Albert Noord (directeur Dr. Nassaucollege) en Victor Stoica (Incas3)