Nieuwe werkwijze gemeenteraad

De gemeenteraad werkt sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart op een andere manier. Voortaan vergadert de gemeenteraad een keer per maand in plaats van twee keer per maand.

In gesprek met inwoners

Het idee achter de nieuwe werkwijze is dat raadsleden meer tijd hebben om met inwoners en andere belanghebbenden in gesprek te gaan, voordat er besluiten worden genomen. Door minder te vergaderen is er meer ruimte voor werkbezoeken, ontmoetingen en gesprekken op locatie.

Raadsavond blijft op donderdag

Donderdagavond blijft de raadsavond. De volgende raadsvergadering is op 12 april. Meer informatie daarover vindt u op gemeenteraad.assen.nl.