Opbrengsten Mijn Koopmansplein

PERSBERICHT

Vandaag hebben Vaart in Assen (VIA) en de gemeente samen de opbrengsten gepresenteerd van de actie Mijn Koopmansplein.

De afgelopen maanden hebben inwoners ruim 600 ideeën ingestuurd. Ook vanuit het onderwijs is breed meegedacht: leerlingen van KC Het Kompas, KC Kloosterveen en het Technasium hebben vele maquettes en tekeningen ingediend. Verder zijn ook vertegenwoordigers uit de binnenstad tijdens een thematafel met het Koopmansplein aan de slag gegaan. De afgelopen weken zijn alle inzendingen verwerkt. Daaruit komen drie hoofdthema’s naar voren: ‘water en groen’, ‘spelen en ontmoeten’ en ‘evenementen’.

Tekening

De hoofdthema’s zijn verbeeld in bijgaande tekening. Op de tekening zijn per thema een aantal puzzelstukken te zien waarop de meest genoemde en/of meest bijzondere ideeën staan weergegeven. De tekening werd tijdens de bijeenkomst in DNK onthuld door wethouder Roald Leemrijse, Vaart in Assen-voorzitter Henk van Hooft, gedeputeerde Cees Bijl en de leerlingen Lidy-Aniek en Jelmer van KC Kloosterveen.

Proces

Na de zomer gaan VIA en de gemeente samen met inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, horeca en culturele partners een keuze maken welke van de 18 puzzelstukken meegenomen gaan worden in het Programma van Eisen. Dit vormt de basis voor een eerste ontwerp van het plein in het eerste kwartaal van 2019.

illustratie Mijn Koopmansplein