Praktijkondersteuners Jeugd aan de slag

In april starten in alle huisartsenpraktijken en gezondheidscentra in Assen zes praktijkondersteuners Jeugd.

Zij ondersteunen de huisartsen bij de zorg aan kinderen, jongeren en gezinnen. De komst van de praktijkondersteuners is een gezamenlijk initiatief van de gemeente en de Asser huisartsen.

‘Een groot deel van de kinderen en jongeren met problemen zien wij in onze spreekkamers’, zegt huisarts  Lamiek Westerhof. ‘In veel gevallengaat het om kinderen die vastlopen op school of thuis. Dat kan zich uiten in vage klachten waarvoor je niet echt een oorzaak kan vinden. Ik ben blij dat ik zo’n kind of jongere nu naar onze praktijkondersteuner kan verwijzen. De praktijk uit andere gemeenten laat zien dat een paar gesprekken vaak voldoende zijn. En dan kan zo’n kind of jongere gewoon weer zelf verder. Voordeel is dat de zorg en ondersteuning plaatsvindt in de vertrouwde omgeving van de huisartsenpraktijk. En omdat de praktijkondersteuner lid is van ons team, zijn de lijntjes kort en kunnen we voortdurend overleggen hoe het gaat. En mocht na een of meer gesprekken blijken dat er meer aan de hand is, dan kan ik als huisarts verwijzen naar meer specialistische hulp.’

De zes praktijkondersteuners die nu starten in Assen zijn HBO plus geschoold en hebben allemaal ruime ervaring in het werken met kinderen en jongeren. Ze zijn afkomstig van diverse instellingen op het gebied van Jeugdhulp en hebben daardoor elk hun eigen deskundigheid. Op deze manier kunnen ze zo goed mogelijk inspelen op de vragen en problemen die er bij de verschillende huisartsenpraktijken en gezondheidscentra zijn.

Groepje van 6 mensen staan bij elkaar voor een plant