Samen naar energieneutraal wonen

Vrijdag 7 oktober heeft de gemeente Assen, samen met ruim 70 verschillende partijen zoals woningcorporaties, overheden en marktpartijen, de Drentse
Energiedeal ondertekent.

Met deze ondertekening dragen we samen actief bij aan het streven dat alle inwoners van Drenthe in 2040 energieneutraal wonen. Hier moet nog veel voor gebeuren, maar samen gaan we werken aan nieuwe projectinitiatieven en versterken we elkaar in de Drentse Energiedeal. Want samen kunnen we meer dan ieder alleen. Samen gaan we op energie expeditie! Meer informatie over de expeditie: www.energieexpeditiedrenthe.nl