Snoei- en kapwerkzaamheden Pittelo

Binnenkort starten we met snoei- en kapwerkzaamheden in de wijk Pittelo.

Dit doen we om de beplanting vitaal te houden, zodat het plantsoen voor nu en in de toekomst behouden blijft. De werkzaamheden vinden plaats aan de achterzijde van de Sambresstraat en Scheldestraat.

Om welke werkzaamheden gaat het?

We gaan snoeien in het bosplantsoen: De beplanting  in de groenvakken wordt  teruggesnoeid, zodat deze in het voorjaar weer voldoende licht krijgt om nieuwe, jonge takken te vormen.  Daarnaast worden er enkele bomen verwijderd, omdat deze erg dicht op tuinen en/of woningen staan. Sommige bomen worden weggehaald om andere bomen de ruimte te geven zich verder te ontwikkelen. Dit heet ook wel dunnen.

Geen vergunning nodig

Voor snoeiwerkzaamheden is geen vergunning nodig. Hieronder valt ook het kappen van bomen, omdat deze maatregel in deze situatie onder dunnen valt. U kunt daarom geen bezwaar of beroep indienen.

Voor het broedseizoen 

De snoei- en kapwerkzaamheden doen we voor 15 maart. Vanaf dan begint namelijk het broedseizoen.

Vragen?

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met de Berend Meulema, via ons algemene telefoonnummer 14 0592.