Stadspanel denkt na over toekomst van Assen

De gemeente werkt aan een toekomstvisie op de stad Assen, onder de noemer ‘Mijn Stad Assen’.

Dat doen we zo veel mogelijk samen met inwoners, ondernemers en belangenorganisaties. Met hen willen we een antwoord geven op de volgende vragen: Hoe staan we ervoor als Assen? Waar zijn we goed in? Wat zijn trends en ontwikkelingen die op ons afkomen? En hoe kunnen we daar het beste op inspelen.

Met een enquête onder de 2.000 leden van het stadspanel maken we daarmee een begin. Op 11 en 12 september vinden er gesprekken met inwoners hierover plaats. Meedoen aan het stadspanel? Stuur een mail naar stadspanel@assen.nl