Start bouw twaalf rijwoningen in Kloosterveste

Afsluiting fietspad Traverse

Halverwege februari start aannemer Plegt-Vos Noord B.V. met de bouw van twaalf rijwoningen langs de Traverse in Kloosterveste. In verband met de bouwwerkzaamheden wordt het fetspad afgesloten voor fetsers en voetganger. De afsluiting duurt van half februari tot half april. Het verkeer wordt met borden omgeleid via de Zuidergracht en de Rondgang.

Werkzaamheden

De werkzaamheden worden op werkdagen uitgevoerd van ca. 7.00 uur tot 16.00 uur. Incidenteel kan hier van worden afgeweken. Het materiaal ten behoeve van de bouw van de woningen wordt aangevoerd via de Noorderpoort en de Oostergracht naar de Traverse. Door middel van bebording worden de omleidingsroutes aangegeven.

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Plegt-Vos Noord B.V., Evert Everts, via 06 - 22 46 53 09