Structuurvisie Kloosterveen

Ruimte voor 2.250 extra woningen

De gemeente Assen gaat de woonwijk Kloosterveen uitbreiden. Op de akkers tussen de huidige bebouwing en de Norgervaart kunnen in totaal zo’n 2.250 nieuwe woningen worden gebouwd. Dit staat in de Structuurvisie Kloosterveen 2017-2035, die vanaf donderdag 29 juni gedurende 6 weken ter inzage ligt.

Globale inrichting

De visie geeft richting aan de globale inrichting van het gebied. Het gaat om bepalende onderdelen, zoals de doorgaande wegen voor auto’s, bussen, fetsers en wandelaars; de watergangen en de groene overgangen vanuit het huidige Kloosterveen en naar het omliggende landschap. De uitbreiding krijgt een groene, duurzame uitstraling.

Bestemmingsplan

De visie vormt de basis voor meerdere bestemmingsplannen, om te beginnen met het bestemmingsplan voor fase 1. In de loop van 2018 kan met fase 1 worden gestart. Het betreft het gebied ten westen van de Aletta Jacobsweg en de Rosa Spierweg. Tot 2022 kunnen hier circa 500 woningen worden gebouwd.

Meer informatie

De visie inclusief bijbehorende stukken zijn vanaf donderdag 29 juni gedurende 6 weken in te zien op het stadhuis bij de balie en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op 11 juli organiseren wij een inloopavond voor belangstellenden van 19.00 - 22.00 uur in Van der Valk, Balkenweg 1 in Assen. Volgende week leest u uitgebreidere informatie over de Structuurvisie Kloosterveen in de Berichten van de Brink. Blader voor meer informatie ook door naar de Bekendmakingen.

Kijk ook op www.assen.nl/kloosterveen