Structuurvisie Kloosterveen: ruimte voor 2250 extra woningen

PERSBERICHT

Assen groeit naar verwachting de komende jaren door tot 75.000 inwoners in 2030. Om de vraag naar nieuwe woningen op te vangen, wordt onder meer de woonwijk Kloosterveen uitgebreid. In het gebied aan de westkant tot aan de Norgervaart is ruimte voor circa 2250 nieuwe woningen. Dit staat in de Ontwerp Structuurvisie Kloosterveen 2017 - 2035, die vanaf morgen ter inzage ligt bij de balie van het stadhuis en op www.ruimtelijkeplannen.nl  staat.

Globale inrichting

De visie omvat de globale inrichting van het gebied voor de komende 20 jaar en geeft richting aan diverse woonmilieus. Langs een groot deel van de bestaande wijk komt een brede groene rand. In het gebied is van oost naar west expliciet ruimte voor vier groene zones met water. Met een gemiddelde breedte van 50 meter ontstaan hier mogelijkheden voor natuurontwikkeling, in combinatie met recreatie zoals een ommetje maken, spelende kinderen, of een eindje fietsen. Langs de Norgervaart komt veel extra water, met fraaie plas-dras plekken. Dwars door deze nieuwe stadsrand van Assen kunnen wandelpaden worden aangelegd.

Duurzame, moderne wijk

De uitbreiding van Kloosterveen wordt ruim van opzet. De rij-, twee-onder-een-kap-, en vrijstaande woningen worden duurzaam ontwikkeld, met het oog op toekomstige ontwikkelingen. Het wordt bijvoorbeeld belangrijker om huizen te kunnen koelen, in plaats van te verwarmen.  Gebruik van zonnepanelen en warmte koude-opslag zijn de aanbevolen energiebronnen.

Eerste bouwfase: 2018-2022

De visie vormt de basis voor meerdere bestemmingsplannen. Zo kan de ontwikkeling gefaseerd plaatsvinden en zijn keuzes rond aantallen en typen woningen later nog te maken gebaseerd op vragen en wensen vanuit de woningmarkt. Vanaf 2018 kan gestart worden met de ontwikkeling van de eerste bouwfase, in het gebied ten westen van de Aletta Jacobsweg en de Rosa Spierweg. Tot 2022 kunnen hier circa 500 woningen gebouw worden.

 
Derde hoofdontsluiting

Een extra hoofdontsluiting voor auto’s, bussen, fietsers en voetgangers is voorzien vanuit het nieuwe gebied richting de Balkenweg, via een brug over de Drentse Hoofdvaart. Deze wordt in de loop van de planontwikkeling gerealiseerd afhankelijk van de marktvraag en het bouwtempo.

Meer informatie

De Ontwerp Structuurvisie, inclusief alle bijbehorende stukken zoals de plan-MER zijn vanaf 29 juni 2017 gedurende zes weken in te zien bij de balie Bouwen, Wonen & Ondernemen in het Stadhuis, Noordersingel 33 te Assen (tijdens de gebruikelijke openingstijden). Online zijn de stukken te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inloopavond 11 juli

Op dinsdag 11 juli organiseert de gemeente van 19.00-22.00 uur een inloopavond voor belangstellenden in Hotel van der Valk aan de Balkenweg. De centrale aftrap wordt om 19.00 uur gegeven door wethouder Albert Smit.